Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

LETUSRENDER.IT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van LETUSRENDER.IT, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan LETUSRENDER.IT verstrekt. LETUSRENDER.IT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM LETUSRENDER.IT GEGEVENS NODIG HEEFT

LETUSRENDER.IT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan LETUSRENDER.IT uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit  juridische dienstverlening.

HOE LANG LETUSRENDER.IT GEGEVENS BEWAART

LETUSRENDER.IT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

LETUSRENDER.IT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van LETUSRENDER.IT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. LETUSRENDER.IT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

LETUSRENDER.IT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van LETUSRENDER.IT bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google  Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan LETUSRENDER.IT te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk  wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. LETUSRENDER.IT heeft hier geen invloed op. LETUSRENDER.IT heeft Google geen toestemming gegeven om via LETUSRENDER.IT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nick@itsvisual.nl. LETUSRENDER.IT

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

LETUSRENDER.IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LETUSRENDER.IT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IT'S VISUAL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met LETUSRENDER.IT op via nick@itsvisual.nl. www.itsvisual.nl is een website van LETUSRENDER.IT.

LETUSRENDER.IT is als volgt te bereiken:

Postadres: Frank Daamenstraat 4, 7071 AW Ulft

Vestigingsadres: Frank Daamenstraat 4, 7071 AW Ulft

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60649372

Telefoon: 0314 - 21 63 73

E-mailadres: info@letusrender.it 

Onze partners